Rozwiązujemy węzeł gordyjski – szukamy ukrytych informacji

Pakiet składa się ze scenariusza 45-minutowych zajęć, dołączonej do niego karty pracy oraz filmu. W trakcie zajęć uczniowie poznają wybrane mity starożytne, ich bohaterów i atrybuty, ćwiczą umiejętność pozyskiwania informacji z tekstu kultury, a także posługiwania się słownikiem. Film przedstawia fragment mitu o Tezeuszu i Ariadnie zilustrowany dziełami sztuki.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida