Rozwiązywanie przykładowych testów maturalnych

Lekcja skierowana jest do klas maturalnych, przedstawia zasady zdawania ustnej części egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym. Symulując egzamin maturalny, uczniowie ćwiczą tzw. rozmowy sterowane.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida