Ruch – względność ruchu

Materiał definiuje ruch jako wielkość względną i podaje na to przykład. Opisuje również co to jest przemieszczenie. Materiał został uzupełniony o podstawowe działania na wektorach, przydatne podczas badania ruchu.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida