Ruch elektronów swobodnych w przewodniku

Schemat przedstawia ruch elektronów swobodnych w przewodniku. Zjawisko to polega na uporządkowanym ruchu ładunków elektrycznych.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida