Ruch jednostajny

Podczas lekcji uczniowie badają ruch jednostajny wykonując samodzielnie doświadczenia oraz analizę ich wyników. Scenariusz jest piątą częścią cyklu lekcji „Zrozumiale o ruchu” dotyczących opisu ruchu ciał.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida