Ruch Ziemi wokół Słońca

Animacja przedstawia ruch Ziemi wokół Słońca, jego przyczyny i skutki. Opisuje dokładnie następstwa tego ruchu.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida