Rynek pracy w skali globalnej .

Szkoła ponadpodstawowa
Geografia
Udostępnij

Zmiany zachodzące na rynku pracy w skali globalnej i regionalnej, wynikające z rozwoju nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.