Rysunek techniczny – pismo techniczne

Na schemacie przedstawiono podstawowe wielkości charakterystyczne dla pisma technicznego. Zaprezentowano również wzór pisma w systemie CAD.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida