Rzeczywistość „utkana z baśni magii”. K. I. Gałczyński, Zaczarowana dorożka

Lekcja jest próbą pokazania klimatu, jaki panował w Dwudziestoleciu międzywojennym – epoki wyjątkowej w dziejach historii Polski. Wiersz Konstantego Gałczyńskiego stanowi również doskonały materiał do powtórzenia lub wprowadzenia wiadomości z zakresu teorii literatury (synestezja, synekdocha, hiperbola).

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida