Rzeki i reżimy rzeczne

Uczniowie podczas zajęć zapoznają się z podstawowymi pojęciami dotyczącymi rzek. Ponadto dowiadują się jaki charakter mają poszczególne reżimy rzeczne.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida