Rzeki, jeziora, stawy…

Materiał składa się z sekcji: "1. Wody powierzchniowe", "2. Sztuczne zbiorniki wodne i kanały", "Podsumowanie", "Słowniczek", "Zadania".

Materiał zawiera 10 ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków), 6 ćwiczeń, w tym 6 interaktywnych z możliwością sprawdzenia poprawności odpowiedzi. Zastosowano teksty z lukami, zadania wielokrotnego wyboru i zadanie typu prawda - fałsz.

Słownik pojęć zawiera wyjaśnienia terminów: "mokradło", "jezioro", "kanał", "staw", "zbiornik wodny". W materiale opisano różne rodzaje wód powierzchniowych, omówiono rolę rzek i jezior w gospodarce człowieka. Zwrócono uwagę na znaczenie sztucznych zbiorników wodnych i kanałów w przyrodzie i gospodarce człowieka.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida