Rzeźba. Przegląd problematyki

Podaje definicje rzeźby, wskazuje na jej funkcje, prezentuje techniki rzeźbiarskie, charakteryzuje przemiany w rzeźbie na przestrzeni wieków, omawia twórczość poszczególnych rzeźbiarzy zwracając uwagę na ich wkład w rozwój dziedziny artystycznej, zwraca uwagę na polskich artystów i ich dzieła. Prezentacja może stanowić treść zadania domowego.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida