Rzeźbiarze krajobrazu

Materiał składa się z sekcji: "1. Jak wiatr i woda wpływają na krajobraz?", "2. Akumulacja", "3. Jak organizmy wpływają na krajobraz?", "Podsumowanie", "Słowniczek", "Zadania".

Materiał zawiera 9 ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków), 3 ćwiczenia, w tym 3 interaktywne z możliwością sprawdzenia poprawności odpowiedzi. Są to zadania typu prawda - fałsz i wielokrotnego wyboru.

Słownik pojęć zawiera wyjaśnienie  terminu: "erozja".

W materiale opisano czynniki wpływające na krajobraz tj. Słońce, woda, wiatr oraz organizmy żywe. Wyjaśniono, na czym polega zjawisko erozji i akumulacji.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida