Sala sztuki ludowej

Przykłady uczniowskiej twórczości plastycznej inspirowanej sztuką ludową, mające na celu kształtowanie odpowiednich postaw, wprowadzenie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze, wpływanie przez sztukę na obyczaje i kulturę uczniów oraz atmosferę szkolną.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida