Scenariusz lekcji "La casa del futuro"

Scenariusz lekcji przewiduje pracę z materiałem audiowizualnym w celu poszerzenia słownictwa z zakresu przedmiotów codziennego użytku i zastosowania nowych technologii w życiu codziennym. Celem końcowym jest przygotowanie i zaprezentowanie grupowego projektu nowoczesnego przedmiotu codziennego użytku z wykorzystaniem słownictwa poznanego na zajęciach. Zestaw ćwiczeń przeznaczony jest dla uczniów szkoły średniej na poziomie B1/B2. Scenariusz obejmuje pracę ze słownictwem, rozumienie ze słuchu, interakcję między uczniami i wypowiedź ustną.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida