Scenariusz lekcji "La piratería no existe"

Szkoła ponadpodstawowa
Język obcy nowożytny
Udostępnij

Lekcja ma na celu pobudzenie refleksji w języku hiszpańskim (ustnej i pisemnej) nad piractwem dóbr kultury (muzyka, filmy, książki) i nad sposobami takiego rozwiązania tego problemu, by zyskali zarówno twórcy jak i odbiorcy.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida