Scenariusze zajęć z zakresu kształtowania umiejętności psychospołecznych uczniów w praktyce szkolnej

Szkoła podstawowa
Etyka
Szkoła ponadpodstawowa
Etyka
Wychowanie do życia w rodzinie
Biologia
Udostępnij

Warsztaty dla nauczycieli przygotowujące do zajęć kształtujących umiejętności  życiowe uczniów (life skills). Scenariusze zajęć zostały opracowane na podstawie materiałów przesłanych przez WHO i sprawdzone w ramach projektu Kształtowanie umiejętności życiowych uczniów w praktyce szkolnej.