Segreguję śmieci

Celem zajęć jest m.in. utrwalenie pojęć związanych z recyklingiem. W trakcie zajęć dzieci rozpoznają pojemniki na surowce wtórne, ze zrozumieniem uzasadniają, dlaczego należy segregować śmieci, a także ćwiczą rozpoznawanie tego co jest odpadem, a co nie. Prezentacja pomaga utrwalać umiejętność rozpoznawania pojemników na surowce wtórne oraz identyfikowania odpadów, które mogą i powinny zostać w nich segregowane. Ilustracja przypomina najważniejsze zasady przygotowania odpadów do recyklingu. Może zostać wydrukowana i pokolorowana przez dzieci, zawieszona w klasie, zabrana do domu. Ilustracja prezentuje znak - symbol recyklingu.

Materiał niezgodny z wytycznymi WCAG i nieprzystosowany do pracy online.