Sens i symbol w malarstwie

Pakiet składa się ze scenariusza zajęć i filmu. Celem zajęć jest kształcenie umiejętności stosowania przez uczniów podstawowych pojęć z zakresu analizy dzieła plastycznego, a także formułowania własnych opinii i wrażeń wynikających z kontaktu z dziełem sztuki. Film przedstawia analizę tryptyku Jacka Malczewskiego „Prawo. Między życiem a śmiercią – Ojczyzna – Sztuka" przeprowadzoną przez ekspert Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Jadwigę Jasińską-Sadurę.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida