She danced beautifully

Szkoła podstawowa
Język obcy nowożytny
Udostępnij

Scenariusz do powtórzenia zdań twierdzących, pytających i przeczących w czasie przeszłym, wprowadzenia słówka pytającego „how long”, wybranych czasowników nieregularnych, przysłówków.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida