Shopping for clothes

Jest to propozycja lekcji języka angielskiego dla klasy czwartej. Uczniowie utrwalają nazwy kolorów oraz ubrań. Kontekstem gramatycznym jest konstrukcja „have got”.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida