Siatka czworościanu foremnego

Siatka czworościanu foremnego ze sklejkami gotowa do wycięcia i sklejenia bryły

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida