Sieć internetowa

Definicja sieci Internet, dyskusja możliwości uzyskania dostępu do Internetu, rodzaje podłączenia.
Oś czasu reprezentująca rozwój Internetu - historia powstania poszczególnych usług internetowych.
Ćwiczenie dotyczące wykorzystania Internetu w życiu codziennym,

Definicja przeglądarki internetowej. Opis najbardziej popularnych przeglądarek. Cechy najbardziej popularnych przeglądarek: Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Safari, Mozilla Firefox. Budowa okna przeglądarki. Funkcja Pomocy w programie.
Materiał zawiera 3 ćwiczenia, w tym jedno interaktywne i animację o przeglądaniu stron www.

Budowa adresu strony internetowej. Elementy składowe adresu. Gry edukacyjne na wybranych stronach internetowych. Rola gier w rozwoju zręczności, spostrzegawczości, kompetencji społecznych dzieci i młodzieży. System oznaczeń PEGI, opis graficzny gier, symbole ostrzegające przed ryzykiem nieodpowiednich treści.

Podsumowanie czym jest i jak funkcjonuje sieć Internet oraz czym jest www i jakie daje możliwości.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida