Sieci komputerowe

Plansza edukacyjna do informatyki – zawiera elementarne wiadomości dotyczące sieci komputerowych: rodzaje sieci (LAN i WAN – zasięg działania) z opisem, korzyści z istnienia sieci, połączenia komputerów w sieci i rodzaje połączeń (peer-to-peer i klient-serwer – podział ze względu na pełnione funkcje).

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida