Siusiu w torcik, czyli co się dzieje z kolekcją Zachęty, kiedy nikt nie patrzy?

Film nawiązuje do wystawy prac z kolekcji Zachęty przygotowanej przez Karola Radziszewskiego. Film koncentruje się na definicji kolekcji i zbiorów. W trakcie omawiania historii zbiorów Zachęty (kto pamięta, że Bitwa pod Grunwaldem Jana Matejki należała przed wojną do Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych?), wyjaśniane są takie pojęcia jak konserwacja i restauracja. Konserwatorzy (Joanna Waśko i Iwona Szmelter) opowiadają o przechowywaniu dzieł sztuki i opiece nad kolekcją, a także o tym, że używane w sztuce najnowszej techniki i formy stawiają przed konserwatorami wciąż nowe wyzwania.

Czas trwania filmu: 15 min.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.