Skąd się wzięły pory roku?

W zasobie 4 ilustracje, 12 ćwiczeń, w tym 3 interaktywne.

Bibliografia:

  • Źródło: dostępny w internecie: https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/pory-roku;3960799.html [dostęp 15.02.2022].
  • Źródło: Wanda Markowska, Demeter i Kora, [w:] tejże, Mity Greków i Rzymian, Warszawa 1994, s. 240–243.