Skomponuj własną melodię

Symulacja kształcąca wrażliwość słuchową, utrwalający znajomość dźwięków gamy C dur.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.