Słownictwo związane z bankowością

Szkoła ponadpodstawowa
Język obcy nowożytny
Udostępnij

Uczniowie ćwiczą sprawność słuchania, mówienia i czytania na temat bankowości, powtarzając słownictwo związane z pieniędzmi i biznesem.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida