Słownik filozoficzny: cesarstwo

Tekst: Jacek Surzyn

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z PWN Wydawnictwem Szkolnym.

Bibliografia:

  • Jan z Salisbury, Policraticus, Warszawa 1995.
  • Europa w okresie wypraw krzyżowych, oprac. W. Semkowicz, Kraków 1925.
  • Dante Alighieri, O monarchii.
  • Muszalska Urszula, „Acta Erasmiana” 2013, t. 5.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida