Strona główna Słowo czerwone: ojczyzna.
Powrót

Słowo czerwone: ojczyzna.

Uczniowie wymieniają swoje skojarzenia z czerwienią. Po zapisaniu tematu wymieniają kolejne ojczyzny człowieka w różnych etapach jego rozwoju, wywołując się wzajemnie do odpowiedzi metodą śnieżnej kuli. Następnie czytają wiersz T. Różewicza pt. oblicze ojczyzny. Analizują treść utworu, rysują symbole nastrojów, jakie poeta wyraził w związku z ojczyzną dzieciństwa i z ojczyzną dorosłego człowieka, wyjaśniają przesłanie. Dostrzegają, że na ojczyznę składają się dwie sfery: terytorialna i emocjo-nalna. Zwięźle odpowiadają pisemnie na pytanie, dotyczące sensu dojrze-wania obywatelskiego.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.