Śmierć w średniowieczu: nie taka straszna, jak ją malują

Tekst: Jacek Inglot

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR.

Bibliografia:

  • Szekspir William, Hamlet.
  • Legenda o świętym Aleksym, [w:] de Voragine Jakub, Chrestomatia staropolska. Teksty do roku 1543, wybór W. Rzepka, W. Wydra, Wrocław 1995.
  • Sofokles, Elektra, tłum. K. Morawski, Warszawa 1969.
  • Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią, [w:] Chrestomatia staropolska. Teksty do roku 1543, wybór W. Rzepka, W. Wydra, Wrocław 1995.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida