Soczewki

Opis biegu promieni przechodzących przez soczewkę skupiającą i rozpraszającą. Pojęcia ogniska i ogniskowej.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida