Strona główna Sokrates przed sądem
Powrót

Sokrates przed sądem

Materiał składa się z sekcji: „Sofiści”, „Filozofia Sokratesa”, „Proces Sokratesa”, „Otruwszy pierwej”, „Teksty do wyboru”, „Rozumowanie Sokratesa”, „Zadaniowo”.

Materiał zawiera 7 ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków), 30 ćwiczeń, w tym 1 interaktywne.

Zasób zawiera obraz Jacquesa‑Louisa Davida „Śmierć Sokratesa” oraz krótką informację o różnicach zainteresowań sofistów i Sokratesa.

Zasób zawiera: ogólne informacje o sofistach; dwa fragmenty książki „Świat Zofii” Josteina Gaardera (wraz z nagraniami audio) oraz Wstęp Władysława Witwickiego - dotyczące Sokratesa; rzeźbę przedstawiającą Sokratesa; polecenia otwarte związane z załączonymi tekstami dotyczące wyglądu Sokratesa, jego poglądów, relacji z sofistami.

Zasób zawiera: fragment powieści „Świat Zofii” (wraz z nagraniem audio) dotyczący metody nauczania stosowanej przez Sokratesa; ćwiczenia interaktywne i polecenia otwarte dotyczące rozumienia i interpretacji tekstu; wyjaśnienie pojęcia „heureza” i zasady „Wiem, że nic nie wiem”; obraz Nicolas Guibal „Sokrates uczący Peryklesa”; rzeźbę przedstawiającą Sokratesa.

Zasób zawiera: informacje o systemie urzędniczym w Atenach; Pomnik Sokratesa nad Odrą we Wrocławiu; polecenia otwarte dotyczące tekstu i pomnika; fragmenty „Obrony Sokratesa”; polecenia otwarte związane z rozumieniem, analizą i interpretacją tekstu; grawerunek Jeana Françoisa Pierra Peyrona, Śmierć Sokratesa.

Zasób zawiera: wiersz C. K. Norwida „Coś ty Atenom...” (wraz z nagraniem audio); polecenie udowodnienia, że przywołanie w nim Sokratesa łączy się z ideą utworu; polecenie otwarte: co na temat sławy za życia i pamięci u potomnych mówi romantyczny poeta?

Zasób zawiera teksty inspirowane filozofią i życiem Sokratesa: fragment „Historii filozofii po góralsku” Józefa Tischnera; fragment „Świata Zofii” Josteina Gaardera; „Sokrates tańczący” Juliana Tuwima.

Zasób zawiera fragment eseju Leszka Kołakowskiego „Sokrates” i polecenie zwrócenie uwagi na się wątpliwości Kołakowskiego oraz wyrażenie opinii na temat rozumowania Sokratesa.

Zasób zawiera: obraz Jacquesa‑Philipa‑Josepha de Saint‑Quentina „Śmierć Sokratesa”, polecenie napisania notatki na podstawie obrazu i dowolnych źródeł, czy śmierć Sokratesa została przedstawiona wiernie; polecenie otwarte odnoszące się do utworów zawartych z zasobie Teksty do wyboru - Sokrates przed sądem; polecenie napisania interpretacji porównawczej wierszy: Cypriana Kamila Norwida „Coś ty Atenom..” i Juliana Tuwima „Sokrates tańczący”; ćwiczenie interaktywne słowa‑klucze.

Bibliografia:

  • Źródło: Jostein Gaarder, Świat Zofii, tłum. Iwona Zimnicka, Warszawa 1995, s. 85–86.
  • Źródło: Władysław Witwicki, Wstęp, [w:] Platon, Uczta, Eutyfron, Obrona Sokratesa, Kriton, Fedon , tłum. Władysław Witwicki, Warszawa 1984, s. 22.
  • Źródło: Platon, Wybór dialogów [w]: Obrona Sokratesa, [w:] tegoż, Eutyfron. Obrona Sokratesa. Kriton, tłum. Władysław Witwicki, Warszawa 1995, s. 91.
  • Źródło: Sokrates, [w:] Leszek Kołakowski, O co nas pytają wielcy filozofowie, Kraków 2007, s. 14–15.
  • Źródło: Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie, [w:] Cyprian Kamil Norwid, Poezja i dobroć. Wybór utworów, Warszawa 2003, s. 269–270.
  • Źródło: Józef Tischner, Historia filozofii po góralsku, Kraków 1997, s. 52–53.
  • Źródło: Sokrates tańczący, [w:] Julian Tuwim, Poezje wybrane, Warszawa 1977, s. 48–51.