Sole

Celem zajęć jest przypomnienie zasad pisania wzorów sumarycznych i nazewnictwa soli oraz poszerzenie wiedzy uczniów na temat wodorosoli, hydroksosoli i hydratów.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.