Sonata barokowa

Scenariusz zaplanowany do realizacji w czasie 45-minutowej lekcji, której celem jest zapoznanie uczniów z cykliczną formą instrumentalną – sonatą. Omówienie pochodzenia i rozwoju sonaty barokowej. Wskazanie rodzajów sonaty barokowej ze szczególnym uwzględnieniem sonaty triowej, solowej, a quattro, da chiesa, da kamera. Omówienie typowej budowy sonaty barokowej oraz wskazanie jej czołowych przedstawicieli. Wskazanie instrumentów, za pomocą których tworzono sonaty. Wysłuchanie sonaty barokowej oraz dokonanie krótkiej analizy formalnej utworu.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida