Sonata w klasycznej muzyce kameralnej

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Historia muzyki
Udostępnij

Karta pracy ucznia przeznaczona jest do pomocy w realizacji tematu "Sonata w klasycznej muzyce kameralnej". Celem lekcji jest zapoznanie uczniów z cykliczną formą instrumentalną – sonatą. Omówienie dzieł muzyki kameralnej okresu klasycyzmu oraz wymienienie kameralnych form wskazujących na cykliczność formy. Zapoznanie uczniów z trio fortepianowym, kwartetem smyczkowym oraz sonatą na skrzypce i fortepian. Wysłuchanie wybranych utworów muzyki kameralnej oraz dokonanie analizy dzieł. Karta pracy jest wyznacznikiem treści, które uczeń powinien posiąść po przeprowadzonej lekcji.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.