Spalenie Jana Husa w 1415 roku

Zdjęcie przedstawia moment spalenia na stosie Jana Husa w 1415 roku.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida