Spór z tradycją romantyczną jako pytanie o kondycję narodu

Materiał składa się z 3 ilustracji, 22 ćwiczeń, w tym 3 interaktywnych.

Bibliografia:

  • Źródło: Marta Wyka, Romantyczny repertuar Lechonia i Wierzyńskiego, „„Ruch Literacki” ” 1998.
  • Źródło: Kazimierz Wierzyński, Ojczyzna chochołów, [w:] tegoż, Poezje wybrane, Wrocław 1991.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida