Strona główna Sposób romantycznego przeżywania na podstawie wybranych utworów Juliusza Słowackiego
Powrót

Sposób romantycznego przeżywania na podstawie wybranych utworów Juliusza Słowackiego

Tekst: Zespół redakcyjny

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Philip Otto Runge, Do Daniela, [w:] Teoretycy, artyści i krytycy o sztuce 1700–1870, tłum. A. Palińska, wybór E. Grabska, M. Poprzęcka, Warszawa 1989, s. 301–302.
  • Źródło: Juliusz Słowacki, Rozłączenie.
  • Źródło: Juliusz Słowacki, Hymn o zachodzie słońca na morzu.
  • Źródło: Ewa Kolbuszewska, Romantyczne przeżycie szczytu, [w:] Romantyczne przeżywanie przyrody. Znaczenia, wartości, style zachowań, Wrocław 2007, s. 40–41.
  • Źródło: Juliusz Słowacki, VI, [w:] Juliusz Słowacki, Trzy poemata
    W Szwajcarii
    .