Sposoby upamiętnienia zbrodni okupantów niemieckiego i sowieckiego oraz heroizmu Polaków

Autor: Marcin Sawicki

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

,

Bibliografia:

  • Źródło: Dorota Skotarczak, Wizualizacja historii, w: Historia w przestrzeni publicznej, red. J. Wojdon, Warszawa 2018, s. 326.
  • Źródło: Robert Szuchta, 1000 lat historii Żydów polskich. Podróż przez wieki, Warszawa 2015, s. 329–330.
  • Źródło: Papieska homilia wygłoszona na pl. Zwycięstwa w 1979 roku, tekst dostępny online: um.warszawa.pl.
  • Źródło: Wiek XVI–XVIII w źródłach, oprac. S.B. Lenard, M. Sobańska-Bondaruk, Warszawa 1997, s. 236–237.
  • Źródło: Fragment aktu sekularyzacji Prus , [w:] Wiek XVI-XVIII w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii i studentów, oprac. M. Sobańska-Bondaruk i S.B.Lenard, Warszawa 1997, s. 236–237.
  • Źródło: , [w:] T-Raperzy znad Wisły, Grzegorz Wasowki, Sławomir Szczęśniak, Fragment piosenki Zygmunt I Stary.