Sposoby upamiętnienia zbrodni okupantów niemieckiego i sowieckiego oraz heroizmu Polaków

Autor: Marcin Sawicki

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Robert Szuchta, 1000 lat historii Żydów polskich. Podróż przez wieki, Warszawa 2015, s. 329–330.
  • Dorota Skotarczak, Wizualizacja historii, w: Historia w przestrzeni publicznej, red. J. Wojdon, Warszawa 2018, s. 326.
  • Papieska homilia wygłoszona na pl. Zwycięstwa w 1979 roku, tekst dostępny online: um.warszawa.pl.
  • , [w:] T-Raperzy znad Wisły, Grzegorz Wasowki, Sławomir Szczęśniak, Fragment piosenki Zygmunt I Stary.
  • Fragment aktu sekularyzacji Prus , [w:] Wiek XVI-XVIII w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii i studentów, oprac. M. Sobańska-Bondaruk i S.B.Lenard, Warszawa 1997.
  • Wiek XVI–XVIII w źródłach, oprac. S.B. Lenard, M. Sobańska-Bondaruk, Warszawa 1997.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida