Środki stylistyczne i ich funkcje

Pakiet składa się ze scenariusza zajęć i filmu. W trakcie zajęć uczniowie przypominają i utrwalają środki stylistyczne oraz opisują ich funkcje. Pracując z fragmentami dzieł literackich, charakteryzują występujące w nich środki stylistyczne. Film to mini-wykład językoznawcy - dr. Bogusława Bednarka - na temat peryfrazy (omówienia).

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida