Stan klas

Szkoła podstawowa IV-VIII
Informatyka
Udostępnij

VI Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów. Zawody drużynowe, etap szkolny, grupa A. Zasób zawiera plik z zapisem treści zadania oraz plik z rozwiązaniem zadania.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.