Stanisław Moniuszko. Przedstawiciel polskiej opery narodowej

Karta pracy ucznia przeznaczona jest do pomocy w realizacji tematu Stanisław Moniuszko – przedstawiciel polskiej opery narodowej. Jej celem jest zapoznanie z sylwetką i najważniejszymi dziełami Stanisława Moniuszki - polskiego kompozytora epoki romantyzmu. Przedstawienie cech charakterystycznych dla wybitnych dzieł kompozytora oraz percepcja muzyczna wybranych utworów. Karta pracy jest wyznacznikiem treści, jakie uczeń powinien posiąść po przeprowadzonej lekcji.