Stanisław Wyspiański - scenariusz lekcji

Myślą przewodnią scenariusza jest przedstawienie dzieciom postaci Stanisława Wyspiańskiego, malarza, dramatopisarza, poety, reformatora teatru. Scenariusz obejmuje propozycje prac plastycznych, dwie dla dzieci młodszych i trzy dla starszych. W zależności od organizacji dnia zajęcia mogą być podzielone lub przeprowadzone w całości.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida