Stanisława Bozowska i Paweł Obarecki - próba charakterystyki postaci

Podczas lekcji uczniowie utrwalają wiedzę dotyczącą pisania charakterystyki postaci. Zbierają cytaty i własne komentarze do napisania charakterystyki głównych bohaterów Siłaczki.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida