Stereoskopowe okulary 3D

Film przedstawia informację na temat okularów 3D, sposobów ich  podłączenia do komputera oraz wykorzystywanej technologii.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida