„Straszny dwór” Stanisława Moniuszki

Scenariusz zaplanowany do realizacji w czasie 45-minutowej lekcji, której celem jest zapoznanie uczniów z tematyką i problematyką opery „Straszny dwór” Stanisława Moniuszki. Przedstawienie głównych bohaterów dzieła oraz ich scharakteryzowanie. Omówienie historii powstania utworu oraz wysłuchanie poszczególnych części opery. Wskazanie elementów narodowych, występujących w utworze oraz ich omówienie.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.