Strefy klimatyczne świata

Materiał dotyczy stref klimatycznych świata i ich charakterystyki. Wprowadzone jest także pojęcie klimatów astrefowych. Podstawowe informacje o strefach klimatycznych przedstawione są w postaci tabeli. Znajduje się tu także mapa klimatyczna świata oraz polecenie dotyczące jej analizy.

Polecenie dla ucznia polegające na wskazaniu strefy klimatycznej na podstawie opisanych warunków klimatycznych.

Informacja w postaci ciekawostki dotycząca zróżnicowania warunków klimatycznych na stosunkowo niewielkich powierzchniach w ramach jednej strefy klimatycznej na przykładzie obszaru Polski (ilustracją są zdjęcia Wrocławia i miejscowości Kosewo na Pojezierzu Mazurskim.

Opis poszczególnych stref klimatycznych i występujących w nich typowych klimatów zilustrowany diagramami klimatycznymi i dwoma zdjęciami (Kilimandżaro oraz pola ryżowe w Azji Południowo-Wschodniej).

Słownik pojęć związanych z zagadnieniami dotyczącymi stref klimatycznych świata.

Pięć ćwiczeń interaktywnych z możliwością sprawdzenia poprawności odpowiedzi dotyczących zagadnień związanych ze strefami klimatycznymi świata: rozmieszczenie stref klimatycznych, cechy klimatu w różnych strefach klimatycznych, położenie stref klimatycznych względem siebie, cechy klimatów strefy równikowej, różnice między klimatami w jednej strefie.