Struktura organizacji DNA

Rysunek przedstawiający sposób pakowania DNA od pojedynczej nici do chromosomu.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida