Struktura zatrudnienia w Polsce oraz w Holandii, Serbii i Sudanie

Schemat przedstawia strukturę zatrudnienia w Polsce w porównaniu z trzema innymi krajami, w których przeważa zatrudnienie w jednym z sektorów.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.